Privacy statement

Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen.

Wie zijn wij?
Tuijps Tegels Sanitair en Keuken (KvK-nummer 33291200) – is gevestigd in Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Bedrijfsnaam, KvK nummer, branche, voor- en achternaam, postadres (van je bedrijf), plaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Gebruik van jouw IP-adres
Wij gebruiken IP-adressen voor slechts 2 doelen:

 1. Om te analyseren hoe vaak onze websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics. In dit geval wordt jouw IP adres geanonimiseerd, wat inhoudt dat het laatste octet van het IP adres wordt weggehaald. Hierdoor is dit niet meer terug te leiden naar jou.
 2. Om onze websites veilig en bereikbaar te houden.

Gebruik van jouw e-mailadres

 1. Wij kunnen jou, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.
 2. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Gebruik van Google Analytics
Omdat wij de cookies van Google Analytics volledig voor jou hebben geanonimiseerd mogen wij die plaatsen zonder jouw toestemming. Verder hebben we de volgende zaken geregeld:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben dus het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;

Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics

Gebruik van Youtube video’s
Op onze website kunnen wij gebruik maken  van YouTube-video‘s, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. Je kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over jou als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als je een video niet bekijkt. Pas wanneer je een video bekijkt, worden YouTube-cookies op jouw computer opgeslagen en gegevens gezonden aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van jouw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht of je bij Google een account hebt waarmee je bent ingelogd, of geen account hebt. Als je ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan jouw account gekoppeld. Als je dit niet wilt, moet je uitloggen voordat je de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet je zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt je op deze website.

Gebruik van het postadres van het bedrijf waar je werkt
Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op bovengenoemd adres.

Gebruik van jouw zakelijk telefoonnummer
Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met jou opnemen om je te informeren over producten en diensten.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  1. de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan, voor online solmisaties geldt dat we deze gegevens na 6 maanden na ontvangst verwijderen.

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten persoonsgegevens verwerken.
 2. Ledenadministratie en dienstverlening
  In ons CRM houden we bij welke bedrijven accounts hebben aangemaakt op ons platform en zijn jouw opgeslagen orders, offertes zichtbaar. Van hieruit kunnen we jou direct helpen en de beste service leveren. Van contactpersonen houden we bovengenoemde persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en persoonlijk aan te spreken.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 1. Nieuwsbrieven en mailings
  Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
 2. Privacy Waarborg
  Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
 3. Werving en inzet van persoonlijke advertenties (marketing)
  Ook Tuijps Tegels Sanitair en Keukens adverteert, en daarom werven wij nieuwe adverteerders, leveranciers, bezoekers voor onze website of een event en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.

Voor de online campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Je kunt je altijd uitschrijven voor deze persoonlijke advertenties. Op onze website gebruiken we 3 verschillende retargeting-systemen; daarom moet je alle 3 de links gebruiken om de functie uit te schakelen.

Ook maken wij voor onze campagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds enkele advertenties van ons te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 1. Verbetering van onze dienstverlening
  Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke producten het meest bekeken worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 2. Bijzondere gegevens:
  Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegeven. Namelijk het geslacht. Dit verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.  Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@tuijps.nl of via het volgende telefoonnummer: 0299-480 260

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

Toegang tot jouw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (mogelijke lidmaatschap, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Tuijps Tegels Sanitair en Keukens B.V.: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met reclame- en marketingbureau Abovo Media en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Tuijps Tegels Sanitair en Keukens B.V..

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op onze websites zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Tuijps Tegels Sanitair en Keukens B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen

Contact
Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: info@tuijps.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: 0299-480 260
 • Op het volgende adres: Postbus 46, 1130 AA VOLENDAM

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.